kolej

Podczas poniedziałkowego spotkania naszej grupy wybraliśmy się na „zwiedzanie” dwóch rybnickich dworców kolejowych – Rybnik Główny i Rybnik Paruszowiec.

PKP_Rybnik_00002

PKP_Rybnik_00003

PKP_Rybnik_00004

PKP_Rybnik_00005

PKP_Rybnik_00006

PKP_Rybnik_00008

PKP_Rybnik_00007